StoxPix เว็บขายภาพถูกลิขสิทธิ์ทางเลือกใหม่สำหรับคนไทย มีแพ็กเกจหลากหลายให้เลือกตามความต้องการ ชำระเงินได้สะดวก

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วทุกแพ็กเกจ ขอใบเสนอราคาได้ ออกใบกำกับภาษีได้

มีภาพถ่ายความละเอียดสูง พร้อมภาพเวกเตอร์ให้เลือกดาวน์โหลดรวมกว่า 85,000,000 ไฟล์ ( 85 ล้านไฟล์)

ทุกข้อสงสัยในการซื้อภาพออนไลน์ โปรดติดต่อเรา โทรศัพท์ : 09 0984 2737  |  อีเมล : contact@stoxpix.com  |  Line ID : stoxpix  

ฉันสามารถใช้งานภาพสต็อกในนามของลูกค้าได้หรือไม่?

สมมติว่าคุณเป็นผู้รับจ้างออกแบบเว็บ และคุณได้รับการว่าจ้างจากลูกค้าเพื่อให้สร้างหรือว่าปรับปรุงเว็บไซต์ (ยกตัวอย่าง) ในนามของลูกค้า ซึ่งส่วนหนึ่งของงานออกแบบนั้น คุณใช้ภาพสต็อกมาเพื่อใช้ในงานด้วย

ฉันได้รับอนุญาตให้ใช้ภาพสต็อกในโปรเจ็กต์ที่รับจ้างมาได้หรือไม่?

ใช่แล้ว แน่นอนคุณสามารถทำได้ - ตราบใดที่ยังไม่มีการใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาการซื้อ

ตัวอย่างของการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น

ภาพสต็อกสามารถถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาซึ่งลูกค้าได้จ้างคุณให้สร้างขึ้น สามารถมีการดัดแปลงต่างๆ เช่น การตัดส่วนและเปลี่ยนขนาด แก้สีและปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ เพิ่มตัวอักษรต่างๆ เป็นต้น
ลักษณะการใช้งานในสิ่งต่างๆ ถูกตัดสินด้วยความสำคัญของไฟล์ที่ถูกใส่ลงไปในสิ่งนั้น และตัดสินด้วยหลักการที่ว่า ไฟล์นั้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกสิ่งนั้นๆ เป็นพิเศษเมื่อเทียบกับสิ่งอื่นที่คล้ายๆ กัน

aบทบาทหลัก : ไฟล์ถูกพิจารณาว่าถูกใช้งานในลักษณะบทบาทหลักในสิ่งนั้นๆ ถ้าหากว่าไฟล์เป็นส่วนหลัก, ส่วนที่ทำให้เกิดเรื่องราวหลัก หรือเป็นส่วนสำคัญของสิ่งนั้น ทำให้สิ่งนั้นๆ มีความสำคัญ หรือมีอิทธิพลต่อความสนใจของลูกค้าต่อสิ่งนั้นๆ เป็นพิเศษ

bบทบาทรอง : ไฟล์ถูกพิจารณาว่าเป็นส่วนประกอบรองในสิ่งนั้น ถ้าหากว่าไฟล์นั้นเป็นส่วนเล็กน้อยของสิ่งนั้น ไม่ได้เพิ่มคุณค่าความสำคัญให้สิ่งนั้น และไม่ได้มีอิทธิพลต่อความสนใจของลูกค้าที่มีต่อสิ่งนั้น
ถ้าหากว่าไฟล์ (เช่น ภาพสต็อก) อยู่ในฐานะบทบาทรองในวัตถุนั้น สิทธิ์ที่เหมาะสมคือ สิทธิ์มาตรฐาน
ถ้าหากว่าไฟล์อยู่ในฐานะบทบาทหลักในสิ่งนั้น สิทธิ์ที่เหมาะสมคือ สิทธิ์เพิ่มเติมและขยายขอบเขตการใช้งาน
อย่างไรก็ตาม คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ขายต่อ, แจกจ่ายต่อ หรือยกให้ซึ่งภาพต้นฉบับในรูปแบบที่สามารถูกดาวน์โหลดได้ให้แก่บุคคลใด นี่คือข้อห้ามอย่างเด็ดขาดและเป็นการละเมิดกฎการใช้งานและสัญญาในลิขสิทธิ์การใช้งานไฟล์
งานออกแบบสามารถมีผู้ใช้งานคนสุดท้ายได้เพียงรายเดียว ตามกฎการใช้งานภายใต้สิทธิ์มาตรฐาน มีผู้ใช้งานคนสุดท้ายเพียงรายเดียวเท่านั้นสามารถใช้งานออกแบบแต่ละอย่าง ถ้าคุณต้องการใช้งานภาพสต็อกภาพเดิมสำหรับลูกค้ารายอื่นๆ คุณจะต้องทำการซื้อภาพอีกครั้งหนึ่ง

ใครเป็นเจ้าของสิทธิ์การใช้งาน ฉันหรือลูกค้าของฉัน?

ผู้ถือสิทธิ์การใช้งานคือบุคคลผู้ที่ได้ทำการซื้อภาพเป็นคนแรก ทาง stoxpix.com จะถือว่าได้ให้สิทธิ์ในการใช้งานกับผู้ลงชื่อซื้อภาพคนแรกเท่านั้นแต่เพียงผู้เดียว

ถ้าคุณซื้อภาพ คุณจะเป็นผู้ถือสิทธิ์การใช้งาน อย่างไรก็ตาม ดังที่ได้กล่าวแล้ว คุณได้รับอนุญาตให้ใช้มันเพื่อสร้างงานที่ได้รับการจ้างจากลูกค้าของคุณ จากนั้น ลูกค้าจะเป็นผู้ถือสิทธิ์ในการใช้ งานออกแบบ ที่คุณสร้างขึ้น แต่ไม่ใช่ผู้ถือสิทธิ์ในการใช้งานภาพที่อยู่ภายในงานออกแบบนั้น

ฉันสามารถโอนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของสิทธิ์การใช้งานไปยังลูกค้าของฉันได้หรือไม่?
ไม่ได้ สิทธิ์การใช้งานภาพจะเป็นของบุคคลผู้ซื้อภาพเสมอ การถ่ายโอนสิทธิ์ การยินยอมให้ใช้ หรือการขายซ้ำในภาพที่ได้ซื้อไป เป็นสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ
มีเฉพาะผู้ถือสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึง ปรับแต่ง หรือทำงานบนไฟล์ภาพต้นฉบับที่ดาวน์โหลดมา ถ้าคุณรวมภาพสต็อกเข้าไปในงานออกแบบที่คุณสร้างขึ้นสำหรับลูกค้า ลูกค้าสามารถเพียงแต่เป็นเจ้าของสิทธิ์หรือสิทธิ์การใช้งานงานออกแบบขั้นสุดท้ายเท่านั้น ตามสัญญาที่คุณได้ตกลงกับลูกค้าว่าจะว่าจ้างให้สร้างอะไร ลูกค้าไม่ได้มีสิทธิ์ใช้งานภาพแยกต่างหาก

จะทำอย่างไรถ้าลูกค้าของฉันต้องการที่จะมีสิทธิ์ในการใช้งานภาพแยกต่างหากด้วย?
ลูกค้าของคุณจะต้องซื้อภาพโดยตรงจาก stoxpix.com จากนั้นส่งภาพนั้นให้คุณในฐานะผู้รับจ้างทำงาน

คุณสามารถใช้งานภาพนั้นทำงานให้ลูกค้าได้เฉพาะลูกค้ารายนั้นเท่านั้น โดยรับรู้ว่าคุณจะไม่เก็บภาพนั้นไว้หลังจากทำงานชิ้นที่ได้รับจ้างนั้นเรียบร้อยแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว คุณไม่มีสิทธิ์ในภาพนั้นและคุณไม่สามารถใช้งานมันซ้ำได้อีก (ลูกค้าที่ซื้อภาพมีสิทธิ์ในการใช้งานภาพ ไม่ใช่คุณ)

ทำอย่างไรหากว่าฉันต้องการขายชิ้นงานหลายๆ ชิ้นที่มาจากการออกแบบเดียวกัน เช่น โปสเตอร์, เสื้อยืด, เว็บเทมเพลต เป็นต้น?
สิทธิ์การใช้งานมาตรฐาน ไม่อนุญาตให้ใช้งานในลักษณะดังกล่าว คุณจะได้รับอนุญาตให้นำภาพสต็อกไปใช้ในการประกอบงานที่คุณได้รับการว่าจ้างให้สร้างมันขึ้นมา
อย่างไรก็ตาม หากว่าต้องการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อขาย เช่น โปสเตอร์ เสื้อยืด เว็บเทมเพลต คุณจะต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานแบบขยายขอบเขตการใช้งาน
แม้ว่าสิทธิ์แบบขยายขอบเขตการใช้งาน จะมีราคาแพงกว่า แต่สิทธิ์ประเภทนี้อนุญาตให้คุณใช้งานภาพสต็อกในผลิตภัณฑ์ที่คุณจะขายต่อได้ เช่น แก้วน้ำ ปฏิทินภาพ เว็บเทมเพลต และเสื้อยืด รายละเอียดของสิทธิ์แบบขยายขอบเขตการใช้งาน อยู่ในข้อตกลงการซื้อภาพ