StoxPix เว็บขายภาพถูกลิขสิทธิ์ทางเลือกใหม่สำหรับคนไทย มีแพ็กเกจหลากหลายให้เลือกตามความต้องการ ชำระเงินได้สะดวก

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วทุกแพ็กเกจ ขอใบเสนอราคาได้ ออกใบกำกับภาษีได้

มีภาพถ่ายความละเอียดสูง พร้อมภาพเวกเตอร์ให้เลือกดาวน์โหลดรวมกว่า 85,000,000 ไฟล์ ( 85 ล้านไฟล์)

ทุกข้อสงสัยในการซื้อภาพออนไลน์ โปรดติดต่อเรา โทรศัพท์ : 09 0984 2737  |  อีเมล : contact@stoxpix.com  |  Line ID : stoxpix  

 


ข้อตกลงการใช้งานสิทธิ์แบบมาตรฐานและสิทธิ์แบบเพิ่มเติม  

หมายเหตุ กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการขอคำอธิบายเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่  ติดต่อ

 

ต่อไปนี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณในฐานะผู้ได้รับสิทธิ์เฉพาะบุคคล (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "คุณ") และ บริษัท ดิจิทัลสต็อก จำกัด ผู้เป็นเจ้าของและดำเนินงาน www.stoxpix.com ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ดิจิทัลสต็อก") และกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลง หรืออื่น ๆ ที่มีให้คุณผ่านทาง stoxpix ซึ่งคุณสามารถใช้งานรูปถ่าย เวกเตอร์ วิดีโอ หรือวัสดุอื่น ๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ไฟล์") ที่ดาวน์โหลดมาจาก www.stoxpix.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") โดยการดาวน์โหลดไฟล์ใด ๆ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลง")

นี่คือใบอนุญาตแบบผู้ใช้รายเดียวที่อนุญาตให้บุคคลหนึ่งคนเข้าถึงบัญชีเและใช้รูปภาพ ในขณะที่การสมัครสมาชิกหรือผู้ให้บริการแบบหลายราย มีใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้หลายรายหรือหลายองค์กรที่มีสิทธิเพิ่มเติมซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ใช้หลายรายเข้าถึงบัญชีเพื่อดาวน์โหลดและใช้ภาพ ขึ้นอยู่กับประเภทและจำนวนการสมัครของคุณ

หากคุณต้องการสมัครสมาชิกแบบผู้ใช้หลายราย (Multi User) โปรดติดต่อดิจิทัลสต็อกตามข้อมูลในหน้า "ติดต่อเรา"

ดิจิทัลสต็อกสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แก้ไขและปรับปรุงข้อตกลงนี้บางส่วนหรือทั้งหมดได้ทุกเวลาและคุณตกลงที่จะดำเนินการตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อตกลงนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลเมื่อมีการแสดงในเว็บไซต์ทันที ไม่ว่าโดยเหตุผลใดๆ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้และไม่ยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ คุณจะไม่เข้าสู่เว็บไซต์นี้และไม่ใช้งานเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี้

1. ข้อกำหนดทั่วไป

1.1 ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ ดิจิทัลสต็อกมอบใบอนุญาตแบบไม่ผูกขาด, ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ และไม่สามารถอนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานช่วงต่อได้  ในการใช้และแก้ไขไฟล์โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการสร้างงานหรือเนื้อหา ภายใต้ขอบเขตของการใช้งานที่ได้รับอนุญาต (ตามประเภทสิทธิ์ที่คุณซื้อ)  แต่จะไม่ทำให้คุณได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของไฟล์และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด บรรดาลิขสิทธิ์และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดทั้งหมดที่มีต่อไฟล์ สงวนไว้สำหรับเจ้าของไฟล์ผู้ส่งไฟล์เข้ามาเขายังเว็บไซต์และเว็บไซต์ในฐานะผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ดำเนินการอนุญาตให้ใช้ไฟล์ได้ตามเงื่อนไข

1.2 ไฟล์ทั้งหมดในเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดได้ภายใต้ใบอนุญาตแบบสิทธิ์มาตรฐาน และ/หรือ ใบอนุญาตแบบสิทธิ์เพิ่มเติม ทำตามกฎเหล่านี้เพื่อเลือกใบอนุญาตที่เหมาะสม :

a. หากไฟล์ถูกใช้เพื่อสร้างงาน ไม่ใช่สำหรับการขายต่อ หรือสำหรับการแจกจ่ายฟรี ให้ใช้ใบอนุญาตแบบสิทธิ์มาตรฐานได้

b. หากไฟล์ถูกใช้เพื่อสร้างงานสำหรับการขายต่อ หรือการแจกจ่ายฟรี

i. ถ้าไฟล์มีบทบาทรองในงานที่สร้าง สามารถใช้ภายใต้ใบอนุญาตแบบสิทธิ์มาตรฐานได้

ii. ถ้าไฟล์มีบทบาทหลักในงานที่สร้าง ให้ใช้ภายใต้ใบอนุญาตแบบสิทธิ์เพิ่มเติม

1.3 วัตถุหรือชิ้นงานสำหรับการขายต่อ : ว้ตถุหรือชิ้นงานที่จะขายออกไปเพื่อสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ (เช่น การขายต่อเว็บเทมเพลต เสื้อยืด หนังสือ ปฏิทิน ฯลฯ ) วัตถุหรือชิ้นงานที่สร้างขึ้นตามคำสั่งของลูกค้าไม่ถือว่าเป็นรายการสำหรับการขายต่อ อย่างไรก็ตามหากคุณแจกจ่าย หรือตั้งใจที่จะขายหรือแจกจ่ายรายการดังกล่าวเพื่อทำรายได้เชิงพาณิชย์ถือเป็นวัตถุหรือชิ้นงานสำหรับการขายต่อ ในระหว่างการทำงานในโปรเจ็กต์ใด โปรดคำนึงถึงการใช้งานขั้นสุดท้ายก่อนที่จะดาวน์โหลดไฟล์เพื่อพิจารณาตัดสินใจเลือกรูปแบบใบอนุญาตที่เหมาะสมที่จะซื้อ

1.4 วัตถุหรือชิ้นงานสำหรับการแจกจ่ายฟรี :  วัตถุหรือชิ้นงานที่จะแจกจ่ายให้กับผู้ชมทั่วไปโดยไม่สร้างรายได้เชิงพาณิชย์ใดๆ  (เช่น เว็บเทมเพลตฟรี โปสการ์ด ใบปลิว ฯลฯ)

2. คำจำกัดความของ "บทบาทหลัก" และ "บทบาทรอง" ของไฟล์สำหรับการนำไปสร้างงาน

บทบาทของไฟล์ที่มีอิทธิพลหรือเนื้อหาต่องานที่สร้าง จะถูกกำหนดโดยดูว่าไฟล์ที่นำไปใช้จะเพิ่มค่าให้งานที่สร้างนั้นมากน้อยเพียงใดและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกงานนั้นแทนรายการที่คล้ายคลึงกัน

a. บทบาทหลัก : ไฟล์ถูกพิจารณาว่าถูกใช้งานในลักษณะบทบาทหลักในสิ่งนั้นๆ ถ้าหากว่าไฟล์เป็นส่วนหลัก, ส่วนที่ทำให้เกิดเรื่องราวหลัก หรือเป็นส่วนสำคัญของสิ่งนั้น ทำให้สิ่งนั้นๆ มีความสำคัญ หรือมีอิทธิพลต่อความสนใจของลูกค้าต่อสิ่งนั้นๆ เป็นพิเศษ

b. บทบาทรอง : ไฟล์ถูกพิจารณาว่าเป็นส่วนประกอบรองในสิ่งนั้น ถ้าหากว่าไฟล์นั้นเป็นส่วนเล็กน้อยของสิ่งนั้น ไม่ได้เพิ่มคุณค่าความสำคัญให้สิ่งนั้น และไม่ได้มีอิทธิพลต่อความสนใจของลูกค้าที่มีต่อสิ่งนั้น

3. ใบอนุญาตแบบสิทธิ์มาตรฐาน

3.1 ใบอนุญาตแบบสิทธิ์มาตรฐานอนุญาตให้คุณใช้ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาสำหรับการสร้างงานทุกชนิด (ยกเว้นสำหรับการขายต่อหรือสำหรับการแจกจ่ายฟรี ซึ่งไฟล์มีบทบาทสำคัญและเพิ่มมูลค่าให้กับงานที่สร้างนั้น)

3.2  ข้อตกลง

3.3 ตัวอย่างสำหรับการอนุญาตให้ใช้งานได้ (โปรดพิจารณาเงื่อนไขร่วมกับข้อ 3.2 เสมอ)

a. การใช้งานแบบดิจิทัล : เว็บไซต์, แบนเนอร์โฆษณา, ภาพพักหน้าจอ, วอลเปเปอร์, ซอฟแวร์ (สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ), การ์ดอิเล็กทรอนิคส์, อีเมล, อีบุ๊คส์, การนำเสนอ (พาวเวอร์พอยต์, แฟลช เป็นต้น), ภาพยนต์, วิดีโอ และโฆษณาทางโทรทัศน์, โลโก้ที่ไม่เป็นทางการ, การใช้งานส่วนตัว เป็นต้น

b. การใช้งานแบบการพิมพ์ : โฆษณาในหนังสือพิมพ์และแมกกาซีนส์, งานพิมพ์วัตถุสำหรับโฆษณา, ปกและภาพประกอบหนังสือ, หนังสือพิมพ์, แมกกาซีนส์, นามบัตรธุรกิจ, ใบปลิว, โปสเตอร์, ปก CD/DVD, กระดาษห่อ, ฉลากและแพคเกจจิ้งของผลิตภัณฑ์, เครื่องเขียน, แฟ้มเอกสาร, สมุดบันทึก, ปากกา, ดินสอ, สติกเกอร์, ปฏิทิน, แก้วน้ำและถ้วยน้ำ, แผ่นรองเม้าส์, เสื้อยืด, ลายผ้า, วัตถุหรือชิ้นงานสำหรับขายหรือแจกจ่าย, การใช้งานส่วนบุคคลทั้งเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เป็นต้น

4. Extended License สิทธิ์เพิ่มเติมและขยายขอบเขตการใช้งาน

4.1 สิทธิ์เพิ่มเติมและขยายขอบเขตการใช้งาน อนุญาตให้ใช้ได้ทุกอย่างเหมือนกับที่ได้อนุญาตไว้ในสิทธิ์มาตรฐาน เพิ่มเติมคือไม่มีการจำกัดจำนวนในการทำสำเนา ในการพิมพ์ หรือในการแสดง และอนุญาตให้ใช้ภาพที่ได้ดาวน์โหลดไปในการสร้างวัตถุหรือชิ้นงานสำหรับขายต่อหรือแจกจ่ายฟรีแม้ว่าภาพจะถูกใช้ในบทบาทหลักที่มีภาพนั้นอยู่ก็ตาม

4.2 ข้อตกลง

4.3 ตัวอย่างที่อนุญาตให้ใช้

a. การใช้งานแบบดิจิทัล : เว็บไซต์, เท็มเพลตเว็บไซต์, แบนเนอร์โฆษณา, ภาพพักหน้าจอ, วอลเปเปอร์, ซอฟแวร์ (สำหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่), การ์ดอิเล็กทรอนิคส์, อีเมล, อีบุ๊คส์, งานนำเสนอ, เท็มเพลตของงานนำเสนอ (Powerpoint, Flash เป็นต้น), เท็มเพลตเอกสาร หรือเท็มเพลตอื่นๆ, ภาพยนต์, วิดีโอ และโฆษณาทางโทรทัศน์, โลโก้อย่างไม่เป็นทางการ, วัตถุหรือชิ้นงานสำหรับขายต่อและแจกจ่ายฟรี, การใช้งานส่วนบุคคลทั้งมิใช่เชิงพาณิชย์และเชิงพาณิชย์

b. การใช้งานแบบการพิมพ์ : โฆษณาในหนังสือพิมพ์และแมกกาซีนส์, พิมพ์วัสดุโฆษณา, ปกและภาพประกอบของหนังสือ, หนังสือพิมพ์, แมกกาซีนส์, หนังสือที่มีภาพประกอบขนาดใหญ่, นามบัตรธุรกิจ, ใบปลิว, โปสเตอร์, ปก CD/DVD, กระดาษห่อ, ฉลากและแพคเกจจิ้งของผลิตภัณฑ์, เครื่องเขียน, แฟ้มเอกสาร, สมุดบันทึก, ปากกา, ดินสอ, สติกเกอร์, ปฏิทิน, ถ้วยและแก้วน้ำต่างๆ, แผ่นรองเม้าส์, เสื้อยืด, ผ้า, ว้ตถุหรือชิ้นงานสำหรับการขายต่อหรือแจกจ่าย การใช้งานส่วนบุคคลทั้งมิใช่เชิงพาณิชย์และเชิงพาณิชย์

5. ไฟล์ที่มีข้อความกำกับว่า Editorial Use Only

5.1 ไฟล์ที่มีข้อความกำกับไว้ว่า Editorial Use Only จะถูกขายภายใต้สิทธิ์มาตรฐานแบบมีข้อจำกัด และห้ามนำไปใช้ในงานเชิงพาณิชย์หรือในงานโฆษณา ไฟล์เหล่านี้จะมีภาพของผู้คนที่ไม่มีใบอนุญาตการเป็นแบบ (Model Release), ทรัพย์สินส่วนตัว, เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายซึ่งอาจจะต้องได้รับการอนุญาตเป็นพิเศษสำหรับการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือในงานโฆษณา

5.2 ในการใช้งานไฟล์ประเภทนี้ คุณจะต้องใช้ความพยายามเท่าที่เป็นไปได้และสมเหตุสมผลในการให้เครดิตแก่ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ (ช่างภาพที่ส่งภาพเข้ามาขายใน StoxPix) และให้เครดิตแก่ StoxPix และโพสต์ลิ้งก์ไปยัง www.stoxpix.com ด้วยเสมอ รูปแบบการให้เครดิตจะต้องมีลักษณะดังนี้ "ชื่อ หรือ ชื่อแฝงของช่างภาพ / stoxpix.com"

5.3  ตัวอย่างการอนุญาตให้ใช้สำหรับไฟล์ประเภท Editorial Use Only

5.4 ตัวอย่างของการห้ามใช้สำหรับไฟล์ประเภท Editorial Use Only

6. ข้อห้ามในการใช้งานไฟล์ 

6.1 คุณไม่สามารถใช้งานไฟล์ในลักษณะดังต่อไปนี้

a. นำไฟล์ไปเพื่อให้ผู้อื่นดาวน์โหลดได้ฟรี ในไดรฟ์ ในบริการ ในซอฟแวร์ หรือเว็บไซต์ ที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึงได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยน ถ่ายโอน หรือแจกจ่ายให้ผู้อื่น

b. โอนย้าย, ขายต่อ, ให้อนุญาตช่วง, ให้เช่า, บริจาค, หรืออนุญาตในทางอื่นใดซึ่งไฟล์ แก่บุคคลที่สาม

c. สร้างเงื่อนไขในลักษณะที่จะทำให้ไฟล์ถูกแยกไปใช้งานต่างหากจากผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้น

d. อนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าถึงไฟล์เพื่อใช้งานตามต้องการ

e. ใช้งานไฟล์ที่ไม่ได้ผ่านการปรับแต่งในรูปแบบอิเลคทรอนิคส์    โดยที่ขนาดความละเอียดของไฟล์นั้น ใหญ่กว่าความสามารถในการแสดงผลของอุปกรณ์ที่ประสงค์จะใช้เปิดดู

f. ใช้ไฟล์ที่มีเครื่องหมายกำกับ Editorial Use Only เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

g. ใช้ไฟล์ในการสร้างโลโก้ ชื่อบริษัท หรือเครื่องหมายการค้า อย่างเป็นทางการ

h. ใช้ไฟล์ในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม หรือ ใช้ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในการโฆษณาหลอกลวงหรือทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

i. ใช้ไฟล์ในอีเมลที่มีลักษณะเป็นสแปมอีเมล

j. ใช้ไฟล์ในลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของสต็อกพิก

k. แสดง ใช้ หรือทำให้ปรากฎซึ่งไฟล์ ในลักษณะที่จะไปสู่การสรุปหรือเข้าใจผิดว่า ตัวแบบในไฟล์นั้น ได้รับรองหรือมีส่วนร่วมทำธุรกิจกับสินค้า หรือบริการของกิจการหรือของเครื่องหมายการค้าใด

l. แสดงหรือทำให้เกิดความเข้าใจต่อบุคคลที่ปรากฎอยู่ในไฟล์ ในลักษณะที่อาจจะถูกเข้าใจในทางเสื่อมเสียหรือเป็นที่รังเกียจต่อบุคคลนั้น (เช่น แสดงถึงลักษณะที่เป็นโรคน่ารังเกียจหรืออาการเจ็บป่วยเรื้อรัง, ลักษณะล่อแหลมทางเพศ หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรม อาชญากรรมทางเพศ หรือเป็นลักษณะการล่วงละเมิดทางเพศทั้งทางร่างกายและจิตใจ)

m. ใช้ไฟล์ในลักษณะวัตถุประสงค์ลามกอนาจาร, ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม

n. ใช้ไฟล์ในวัตถุหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจจะสร้างความอึดอัดลำบากใจหรือได้รับความอับอาจแก่ตัวแบบที่อยู่ในไฟล์

o. ใช้ไฟล์ในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาสูบหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

p. แสดง ใช้ หรือทำให้ปรากฎซึ่งไฟล์ ในลักษณะที่อาจจะนำไปสู่การเข้าใจผิดหรือสรุปว่า บุคคลในไฟล์ได้รับรองหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง นโยบายทางการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

6.2 การใช้งานไฟล์ในลักษณะที่ห้ามไว้ ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ คุณจะต้องยอมรับความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งการเรียกร้องใดๆ ที่กระทำโดยบุคคลที่สาม และสต็อกพิกขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนไฟล์ใดๆ ที่คุณได้ใช้ในลักษณะที่พิจารณาได้ว่าละเมิดลิขสิทธิ์

7. ข้อกำหนดเรื่องจำนวนผู้ใช้งาน

7.1 สิทธิใช้งานแบบมาตรฐานและสิทธิใช้งานแบบเพิ่มเติม เป็นสิทธิการใช้งานแบบผู้ได้รับสิทธิรายเดียว สิทธิประเภทนี้อนุญาตให้บุคคลเพียงหนึ่งคน (1 คน) หรือ 1 ผู้ใช้งาน ในการดาวน์โหลดและใช้งานไฟล์ อย่างไรก็ตาม คุณได้รับอนุญาตให้ถ่ายโอนวัตถุหรืองานที่สร้างขึ้นที่มีไฟล์ประกอบอยู่ไปยังบุคคลที่สามเพื่อผลิตซ้ำ ภายใต้เงื่อนไขที่ได้อนุญาตไว้ ผู้ที่ได้รับการส่งต่อนั้นไม่ได้รับสิทธิใดในไฟล์ และไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ หรือไม่สามารถแยกไฟล์ออกมาจากวัตถุหรืองานที่คุณส่งไปให้

7.2 การใช้งานพร้อมกันของบัญชีเดียวกันโดยผู้ใช้งานหลายคนเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้งานแต่ละรายที่ต้องการจะเข้าสู่ไซต์จะต้องมีบัญชีเป็นของตัวเขาหรือเธอเองเท่านั้น เรามีแพคเกจพิเศษสำหรับใช้งานในองค์กร ซึ่งผู้ใช้งานหลายคนสามารถเข้าให้งานไซต์ได้ในเวลาเดียวกัน กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

8. ระยะเวลาของข้อตกลงนี้

สิทธิในการใช้งานไฟล์ของคุณถูกระบุอยู่ในข้อตกลงนี้ และคุณมีภาระผูกพันตามข้อตกลงนี้ภายหลังจากที่คุณได้ดาวน์โหลดไฟล์ใดๆ แล้ว คุณมีสิทธิในการใช้งานไฟล์ที่ดาวน์โหลดไปตราบใดที่คุณไม่มีการค้างชำระเงินในทุกกรณี  ถ้าหากว่าบัญชีของคุณมีการค้างชำระเงินเกินกำหนด คุณจะสูญเสียสิทธิในการใช้งานไฟล์ที่ดาวน์โหลดไป จนกว่าจะมีการชำระเงินให้ถูกต้องครบถ้วน และคุณจะต้องหยุดการใช้งานไฟล์หรือชิ้นงานที่สร้างขึ้นจากไฟล์ และใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เท่าที่จำเป็นในการหยุดใช้งาน จนกว่าจะมีการชำระเงินครบถ้วนสมบูรณ์ อีกทั้งคุณจะต้องเป็นผู้ชดใช้ให้กับสต็อกพิกในค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการทวงถามเพื่อชำระหนี้ (รวมทั้งค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) สต็อกพิกสงวนสิทธิในยกเลิกหรือแก้ไขสิทธิหรือการอนุญาตต่างๆ ที่อยู่ในข้อตกลงนี้ หรือนำไฟล์ใดๆ ที่เหมือนกันหรือใช้งานแทนกันได้มาใส่แทนไฟล์ใดๆ ตามแต่เห็นสมควร

9. เอกสิทธิ์ในการตรวจสอบ

สต็อกพิกซ์ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการใช้งานไฟล์ว่าคุณได้ใช้งานตรงตามข้อตกลงนี้หรือไม่ คุณจะจัดหาเอกสารที่จำเป็นให้เพื่อการตรวจสอบดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเป็นภาระของสต็อกพิกซ์

10. การรับประกันและการชดใช้

10.1 สต็อกพิกซ์รับรองและรับประกันว่า ไฟล์ที่ได้อัปโหลดเข้ามาและถูกใช้อย่างถูกต้องตามข้อตกลงนี้ ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์, ศีลธรรม และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา, เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดๆ ไม่ว่าส่วนตัวหรือสาธารณะ

10.2 โดยความเคารพในไฟล์ที่ระบุว่า "Editorial Use Only" สต็อกพิกซ์ไม่รับรองและรับประกันในการใช้ภาพบุคคล, เครื่องหมายการค้า, โลโก้, งานศิลปะ หรือสถาปัตยกรรมที่อยู่ในไฟล์ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม แม้ว่าสต็อกพิกซ์ใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการที่จะแน่ใจถึงความถูกต้องแม่นยำของไฟล์ที่ถูกระบุว่า "Editorial Use Only" แต่สต็อกพิกซ์ไม่สามารถรับประกันถึงความถูกต้องในข้อมูลเหล่านั้น

10.3 คุณจะต้องรับผิดชอบในการใช้งานไฟล์และสมัครการอนุญาตที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของมัน ในการอัปโหลดภาพเข้าสู่ไซต์ ผู้ขายภาพในสต็อกพิกซ์ (ผู้สร้าง) ได้รับประกันและให้ความมั่นใจว่าพวกเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่ส่งเข้ามา สต็อกพิกซ์เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง ในการที่จะแจกจ่ายและให้การอนุญาตใช้งานซึ่งไฟล์ที่ผู้ขายภาพได้อัปโหลดเข้ามา

10.4 ไฟล์ในไซต์ได้ถูกจัดหาไว้ "ตามสภาพที่มันเป็น" โดยปราศจากการรับประกันใดๆ คุณยอมรับความเสี่ยงใดๆ ทางด้านคุณภาพที่คุณได้พบในการใช้งานไฟล์ สต็อกพิกซ์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย ค่าใช้จ่าย และความสูญเสียที่ปรากฎขึ้นอันเป็นผลมาจากการที่คุณใช้งานไฟล์

10.5 คุณยอมรับที่จะชดใชค่าเสียหายใดๆ แก่สต็อกพิกซ์ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร ผู้จัดการ สมาชิก และคอนทริบิวเตอร์ผู้เป็นเจ้าของไฟล์ ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานไฟล์ของคุณหรือในงานที่คุณได้อนุญาตให้ทำ คุณยอมรับต่อไปในการชดใช้แก่สต็อกพิกซ์ซึ่งต้นทุนและค่าใช้จ่ายทุกประการซึ่งเกิดขึ้นแก่สต็อกพิกซ์ในการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงนี้

10.6 สต็อกพิกซ์มีภาระผูกพันและความรับผิดชอบในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทุกประการจำกัดไม่เกิน USD $5,000 (ห้าพันเหรียญสหรัฐ)

หมายเหตุ กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการขอคำอธิบายเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่  ติดต่อ